Klein Vaarbewijs 1

 

Doelgroep
Een vaarbewijs is verplicht voor de schipper van een schip dat:
- sneller KAN varen dan 20 km per uur, of
- een lengte heeft van 15 meter of meer.

Het Klein vaarbewijs 1 is voorgeschreven voor het varen op:
Rivieren, kanalen, meren en de Gouwzee.

Watersporters met schepen die niet vaarbewijsplichtig zijn.
Voor uw eigen veiligheid en die van mede-vaarweggebruikers is het een goede zaak om toch een cursus te volgen.
Begeef u niet zonder enige kennis of ervaring op vaarwateren waar ook beroeps- en andere recreatievaart aanwezig is.

Vooropleiding

Geen speciale vooropleiding vereist

 Inhoud:

Ø 

De wettelijke bepalingen, voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de rivieren, kanalen en meren.

Ø 

 De behandeling van voortstuwingswerktuigen

Ø 

De veiligheidsmaatregelen, zoals brandpreventie, blusmethoden en het gebruik van butaan en propaan

Ø 

De waterwegen: de omstandigheden van het vaarwater, zoals bebakening, betonning en tekens langs de waterweg: het lezen van de waterkaarten

Ø 

Meteorologie: kennis van meteorologische begrippen zodat een juiste interpretatie van de berichtgeving mogelijk is

Ø 

Het varen en manoeuvreren: de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregel

 Ø  Reglementen BPR, RPR en nog diverse andere.

 

Duur 10 avonden verdeeld over 10 weken
Prijs € 125,-- exclusief boekengeld en examenkosten

spoedcursus Vaarbewijs 1 drie zaterdagen op aanvraag

 

Bijzonderheden Voor hen die uiteindelijk het VB 2 wensen te behalen bestaan twee
mogelijkheden:
1. parallel met de cursus Vaarbewijs 1 het aanvullend gedeelte (Vba) volgen.
2. eerst Vb1 afsluiten en daarna verder met Vba(anvullend).

                                                                                                                                

e-mail: info@vaarschoolsaw.nl

Nieuws

Zijn uw reddingsvesten in orde voor aankomend seizoen? Of gaat u deze nog aanschaffen? Hoeveel Newton drijfvermogen moet u hebben? Lees het in de #VDJS brochure over #reddingsvesten: https://www.varendoejesamen.nl/…/reddingsvest-van-levensbel… Lees...

Locaties

Raamsdonksveer
Nijmegen / Niftrik
Maasbracht